පන්දුවක් හිසේ වැදී පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ජීවිතක්ෂයට

පන්දුවක් හිසේ වැදීමෙන් පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ජීවිතක්ෂයට  පත්ව ඇත. පාකිස්තානයේ මර්දාන්හිදී බවුන්සර් පන්දුවක් හිසේ...

'77 පෙරළියට 40 යි'ප්‍රදර්ශණයේ රනිල්ගෙ දෑක්මට ගියේ එකම ප්‍රදර්ශණ කුටියක් කියලා යන කතාව

’77 පෙරළියට 40 යි’  ප්‍රදර්ශණය ඊයේ (27) පස්වරුවේ ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ දී ආරම්භ...