එජාප තනි අලියා වෙනුවට නිමල් සිරිපාල අගමැති කර ශ්‍රිලනිප ආණ්ඩුවකට සැලසුමක්

එජාප තනි අලියා වෙනුවටනිමල් සිරිපාල අගමැති කරශ්‍රිලනිප ආණ්ඩුවකට සැලසුමක්Inside Report මේ දක්වා එජාපය ශ්‍රීලනිප...

ලසන්ත ඝාතන සිද්ධියට සැකපිට හිටපු නි පොලිස්පති නානායක්කාර අත්අඩංගුවට

සන්ඩේ ලීඩර් හිටපු කර්තෘ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ පවත්වන පොලිසිය ඊයේ රාත්‍රී හිටපු...

පොහොට්ටුව දින්න නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ශ්‍රිලනිපය විසිරේ කොටසක් විපක්‍ෂයට – කොටසක් එජාප සහායට

පොහොට්ටුව දින්න නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ශ්‍රිලනිපය විසිරේ කොටසක් විපක්‍ෂයට – කොටසක් එජාප සහායට පලාත් පාලන...

රාජපක්ෂගේ ජයග්‍රහණය ගැන ඉන්දියානු පුවත්පත් වාර්තා කළ හැටි

රාජපක්ෂගේ ජයග්‍රහණය ගැන ඉන්දියානු පුවත්පත් වාර්තා කළ හැටි පසුගිය සෙනසුරාදා පැවැත්වූ පුංචි ඡන්දයෙන් ශ්‍රී...

ශ්‍රිලනිප පිරිසක් හා ද්‍රවිඩ සන්ධාන සහයෙන් එජාපයෙන් තනි ආණ්ඩුවක් – Inside Report

ශ්‍රිලනිප පිරිසක් හා ද්‍රවිඩ සන්ධාන සහයෙන්එජාපයෙන් තනි ආණ්ඩුවක්– Inside Report පළාත් පාලන මැතිවරණයේ පොහොට්ටුව...