මැරයන් අරාක්ෂා කිරීමට උත්සාහ දැරූ පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්

කොටහේන වෙඩි තැබීමට සම්බන්ධ පාතාල නායක දිනුකගේ ගෝලයකු ආරක්ෂා කිරිමට ඔහු හෙරොයින් සමග අත්අඩංගුවට...

හෙදි බිරිය මරා ගල් වලට පැන මියගිය සැමියාගේ කතාව ‍බොරුවක් මවයි මවගේ අනියම් සැමියයි අත්අඩංගුවට

හෙදි බිරිය මරා ගල් වලට පැන මියගිය සැමියාගේ කතාව ‍බොරුවක්මවයි මවගේ අනියම් සැමියයි අත්අඩංගුවට...

වෛශ්ණාවි පෙන්නපු දවසේ ජෙහාන්ට අතදුන් රනිල් අයිරාංගනීට නැටුම මතක් කරලා

වෛශ්ණාවි පෙන්නපු දවසේජෙහාන්ට අතදුන් රනිල් අයිරාංගනීට නැටුම මතක් කරලා පසුගිය සතියේ අගමැති රනිල්ට එරෙහි...

ගවයෙකු බයික් එකේ වැදී අකාලයේ මියගිය තරුණයාගේ හදවත හැර සිරුරේ සියලු කොටස් දන් දෙයි

ගවයෙකු බයික් එකේ වැදී අකාලයේ මියගිය තරුණයාගේ හදවත හැර සිරුරේ  සියලු කොටස් දන් දෙයි  ගවයෙකු...