අත්අඩංගුවට ගන්න හදද්දී ග්‍රාම නිලධාරිනිය පොලිස්‌ නෝනාගේ අත සපාකාලා

ග්‍රාම නිලධාරිවරියක විසින් රක්‌වාන පොලිස්‌ ස්‌ථානයේ සේවය නියුතු කාන්තා පොලිස්‌ කොස්‌තාපල්වරියකගේ අත සපා කෑම...

සැකයක් තිබුණා මගේ කෝල් ආන්සර් කරන්නෙ නෑ – ප්‍රියානිගේ සැමියාගේ පාපොච්චාරණය

ඉතා අවාසනාවන්ත ලෙස  ඝාතනය වූ ගායන ශිල්පිනි ප්‍රියානි ජයසිංහ මහත්මියගේ සැමියා අත්අඩංගුවට පත්වීමෙන් පසු...