අගමැති මැදිහත්වී අගරදගුරු තුමන්ව කැමති කරවා ගනී – ගෝල්ෆේස් නත්තල් ගසේ වැඩ යළි ඇරඹේ

අගමැති මැදිහත්වී අගරදගුරු තුමන්ව කැමති කරවා ගනීගෝල්ෆේස් නත්තල් ගසේ වැඩ යළි ඇරඹේ     පසුගියදා ආන්දෝලනයට...

පර්දාව විභාගෙට තහනම් කරපු අය ගැන හොයන්න – අධ්‍යාපන ඇමති නියෝග

නාවලපිටිය ශාන්ත මේරි විභාග මධ්‍යස්ථානයේ පසුගියදා මුස්ලිම් සිසුවියන් පිරිසකට පර්දාව පැළඳ විභාග මධ්‍යස්ථානවලට ඇතුළුවීමට...

පමාවී පන්තියට එන චීන වෛද්‍ය සිසුන්ට කම්මුල් පහර ගැස්සවූ ගුරුවරිය අත්අඩංගුවට පත්වූ හැටි

පමාවී පන්තියට එන චීන වෛද්‍ය සිසුන්ටකම්මුල් පහර ගැස්සවූ ගුරුවරිය අත්අඩංගුවට පත්වූ හැටි මධ්‍යම චීනයේ...