පාසල් ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණයට මුදල් නොමැති බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන් 40කට විදෙස් සංචාර

පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය සඳහා මුදල් නොමැති බව කී බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන...

අසුපිනි ඇල්ලට වැටී අතුරුදන් වූ කැලණි සරසවි සිසුවා සොයා ගැනීම අසාර්ථකයි

අසුපිනි ඇල්ලෙන් දින දෙකකට කලින් ලිස්සා වැටී ඇල්ල පාමුල අතුරුදන් වූ විශ්වවිද්‍යාල තරුණයා සොයා...

කෙට් කුමරියගේ තෙවැනි දරුවා ලුවී කුමරු බෞතීස්මයෙන් පසු නිල ඡායාරූප නිකුත්වේ

බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔටුන්න හිමි විලියම් කුමරු හා කේට්ගේ තෙවැනි දරුවා වන ලුවී කුමරාගේ බෞතිස්ම කිරීමේ...

ඉල්ලීම් ලබා නොදුන් නිසා පේරාදෙණි ඉංජිනේරු සිසුන් සරසවි ඔෆිස් එකේ පදිංචි වෙලා

පේරාදෙණිය ඉංජිනේරු පීඨ සිසුන්ගේ ඉල්ලීම් කිහිපයකට විසඳුම් ලබා නොදීම නිසා ඊට එරෙහිව විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලන...