ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මහේන් ඉවත් කරයි ස්වර්ණවාහිනී ගැටලුව නිමවේ

පුද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකාවක් වන ස්වර්ණවාහිනී ආයතනයේ වත්මන් ප්‍රධාන විධායක මහේන් පෙරේරා හා සේවකයින් අතර...

රියැදුරු බලපත් අයදුම් කළ සියයට 12 ක්ම වෛද්‍ය පරීක්ෂණය ‍ෆේල්

රියැදුරු බලපත් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වෛද්‍ය සහතික ලබාගැනීම සඳහා ඉකුත් ජනවාරි මාසයේදී ඉදිරිපත්වූ අයදුම්කරුවන් 80,000ක...

කාන්තාවට මරණය කැඳවූ අනතුරින් පසු ජනනාත් රුපියල් ලක්ෂ 02ක ඇප මත නිදහස්

කඩවත _ කිරිල්ලවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පිහිටි පදික මාරුවේදී මාරක රිය අනතුරක්සිදු කළ...

කසිප්පු පෙරමින් සිටි ජාවාරම්කරු ඇප ගත්තදාම යළි බිස්නස් පටන් අරන් වස ශරීරගතවී රෝහලේ

කසිප්පු පෙරමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට පත්ව අධිකරණයෙන් දඩ නියම වූවකු එදිනම නැවත පුරුදු රස්සාවට ගොස්...