කෝටිපතියා රවටා විසිතුන් ලක්‌ෂයක මුදල් ගැරූ බත්තරමුල්ල වෙළඳසල් පාලිකාව

බත්තරමුල්ල සුපිරි වෙළෙඳ ආයතනයකින් රුපියල් කෝටි ගණනක ගෘහ භාණ්‌ඩ මිලට ගැනීමට පැමිණි භාණ්‌ඩ ආනයන...

ප්‍රා ලේ කාර්යාල නිලධාරියකු ඝාතනය කළ ගැබිනි ග්‍රාම නිලධාරිනිය

දොඩම්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන ප්‍රජා විශෝධන නිලධාරීවරයකු අඟුරුවාතොට යාල හන්දිය නිවාඩු...

ඉන්ධනහලේ රෑ වැඩ කළ පොම්පකරු ලක්ෂ නවයකුත් අරන් පාන්දර අතුරුදහන්

මිනුවන්ගොඩ, යටියන ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම්පොළක පොම්පකරුවකු ලෙස සේවය කරමින් සිට දෛනිකව එකතු වූ රුපියල්...