සුලෙයිමාන් ඝාතනයේ සුලමුල හෙළිවෙයි – මහ මොළකරු ළඟම හිටිය මැනේජර්

රුපියල් කෝටි 2ක කප්පමක් ඉල්ලා බම්බලපිටියේ කෝටිපති ව්‍යාපාරික මොහොමඩ් සුලෙයිමාන් මහතා පැහැරගැනීම සැලසුම් කර...