පාර්ලිමේන්තු ඇවිත් කෝටිපතියෝ වුණු හැටි (video)

පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙද්දී බොහොම දිළිඳු ජීවිත ගතකරපු ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් කෙටි කාලයක් ඇතුළත කෝටිපතියන් වී ඇති...

දිළින්දන් පාර්ලිමේන්තු ඇවිත් කෝටිපතියෝ වුණු හැටි රන්ජන් කියයි (VIDEO)

පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙද්දී බොහොම දිළිඳු ජීවිත ගතකරපු ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් කෙටි කාලයක් ඇතුළත කෝටිපතියන් වී ඇති...

ලංකාවේ නිතරම හමුවන කෙල්ලන් වර්ග 8ක්

“ලෝකය ගෝලාකාරයි, කෙල්ලන් විවිධාකාරයි”                                                            -කවුදෝ පණ්ඩිතයෙක් කියපු කතාවක්- ලංකාවෙ ජනගහනයෙන් බහුතරය කාන්තාවන්. ඒකෙනුත් සැලකිය...

බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමයෙන් වෙන්වීමෙන් අපට වෙන්නේ කුමක්ද? – මහ බැංකුවෙන් වාර්තාවක්

පසුගිය දා පැවති ජනමත විචාරණයකින් පසුව යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වීමට බි‍්‍රතාන්‍ය තීරණය කළා. බි‍්‍රතාන්‍යය මෙම...