ධනසිරි අමරතුංගගේ දියණිය උපන්දිනය සමරපු හැටි (Photo)

දෙහිවල ගල්කිස්ස නගරාධිපති ධනසිරි අමරතුංග මහතාගේ දියණිය වන අශේන්ද්‍රි මෙනෙවියගේ උපන්දින සාදය පසුගියදා පැවැත්වුනා....