කිරි කජු කෑම

අවුරුදු උණුසුමත් ගෙවිල ගිහිල්ල සතියක් වෙනවා. දැන් ඉතින් කට්ටිය පුරුදු වැඩ රාජකාරිවලට බැහැල, තවත්...

විශේෂ මෙහෙයුම

පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායට ලැබුණු තොරතුරක් මත විශේෂ මෙහෙයුමක් සිදුකරලා තියෙනවා. තණමල්විල හම්බෙගමුව ප‍්‍රධාන...

නිවේදනයෙන් සම්මානයක් බලාපොරොත්තු වන මාධව

“සුජාතා” ටෙලි නාට්‍ය‘යේ “ශාඛ්‍යා”ගේ චරිතයෙනුත්, “තූර්යා” ටෙලිනාට්‍ය‘යේ “අනුහස්”ගේ චරිතය වැනි ජනප්‍රිය චරිත නිර Source...