ඇමෙරිකාවේ ජීවත් වෙමින් හදවත් මිලියන ගණනකට පණ නළ දුන් රුහුණු පුත්‍රයා

මෙය කියවන ඔබ ඇතැම්විට හෘදයේ රුධිර නාල අවහිරවීමකට ලක්ව ඇන්ජියෝ ප්ලාස්ටි කැතීටරයක් මගින් දිවි...

ලොරියක ගැටගසූ බල්ලා මහපාරේ ඇදගෙන ගිහිල්ලා – හද කම්පා කරන වීඩියෝව මෙන්න!

මිනිසාගේ හොඳම මිතුරා බල්ලා යැයි කීවත් මිනිසුන් විසින් බල්ලන්ට සිදුකළ මිනිසත් කමට නොගැලපෙන සිදුවීම්...