'බැද්දේ කුලවමිය' ටෙලිනාට්‍යයේ මහේන්ද්‍ර පෙරේරාගේ පෙම්වතිය මමයි

ස්වර්ණවාහිනී නාළිකාවේ ඉරිදා රාත්‍රී 08.30ට “බැද්දේ කුලවමිය” ටෙලිනාට්‍ය නිර්මාණයට දායක වන ඇය ටී.වී වන්...