ජීවිතේ පීඩනය නිදහස් කරවන්නේ මගේ ආදරණීය බිරිඳ …. – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ඩිල්ෂාන් මුණවීර

ඩිල්ශාන් යශික මුණවීර නම වගේම රුවත් කෙනකුට නුහුරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙත්  ඔහුගේ දක්ෂතා මෙරට...

සැමියා එපා කිව්ව නිසා රඟපෑවේ නෑ පෙම්වතා නම් මම රඟපානවට කැමතියි – ටානියා මෙලීසා

නිරූපන ක්‍ෂේත්‍රයෙ සිටින දක්ෂ ජනප්‍රිය නිරූපන ශිල්පිනියක් ලෙස ටානියා මෙලීසාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ දිනවල...