මේ කියන්න යන්නෙ නොකියා බැරි දුකක් ගැනයි. අපි කව්රුත් මෝඩකමට බූට් එක දුන් ආදරවන්තයෙකු ගැනයි.

  කෙල්ල කෝල් කරද්දි ඇහෙන්නෙ නැහැ. යාළුවො එක්ක සෙට් වෙලා ඉද්දි ස්ක්‍රීන් ලොක් අරින්න...

අවුරුදු 14 ක දරුවෙක් අම්මා නැතිවෙලාවේ සාරි පොටෙන් ජීවිත ගමනට සමුදුන් හැටි

ගෙදර දෙමාපියන් හිටපු නැති වෙලාවකදි මිනිපේ වේරගංතොට ප්‍රදේශයේ වයස 14ක පාසල් සිසුවෙකු අද (29)...