නිල් චිත්‍රපට නිළියක්වීමට සිහින මවන ඉන්දීය නිළිය කවු ද? (VIDEO)

ඉන්දියාවේ සරාගී නිළියක් විදිහට ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙලා ඉන්න රාකී ස්වාන්ට් නිල් චිත්‍රපට නිළියක් බවට පත්වෙන...

මගේ කටහඬ තවම මට විශ්වාසයි; බැරි දාට අලුත් පරපුරට පවරලා මං නිහඬ වෙනවා – අමිතා වැදිසිංහ

කන්ද උඩින් හඳ පායන ලීලා ලන්ද වෙ‍ලේ රුක්අත්තන පිපිලා මන්ද කොහෝ හඬදෙනු හැංගීලා එන්න...

මිනිස්සු අපට කැමැති බව දැනෙනකොට හිතට හරි සතුටුයි – කෝෂිලා පද්මසිරි

රටතොට පුවත් පිළිබඳව උනන්දු අයට කෝෂිලා පද්මසිරි කියන්නේ අමුත්තියක් නොවෙයි. මෙවර රිවිසරසි සමග කතාබහට...

අපේ ජීවිතවල සංවේදීම වෙලාවල් පවා ඩිල්ෂාන් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කැපකළා… – ඩිල්ෂාන් ගැන මංජුලා කියන කතාවක්

තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් ගැන ගෙවුණු සති දෙකතුනේ වැඩිපුර කතා ඇහුණා. ඒ නවසීලන්තයේදී වුණු සිදුවීමක වීඩියෝවක්...