ප‍්‍රභාකරන්ගේ මස්සිනා සිවාජිලිංගම් මෙතෙක් හෙළි නොකළ රහස් හෙළි කරයි

කොටි සංවිධානය අරඹන්න කලින් ප‍්‍රභාකරන්ගේ රොබරි ගැනමස්සිනා සිවාජිලිංගම් හෙළි කරන රහස් පසුගිය සතිඅන්ත පුවත්පතකට...