කරවලෙකු දෂ්ඨ කිරීම හේතුවෙන් මල්ලී නෑතිවුන අක්කා කියන කතාව

කරවලෙකු දෂ්ඨ කිරීම හේතුවෙන් තිස්සමහාරාම ගෙඟ්යාය ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි දස හැවිරිදි දරුවෙකු මරණයට පත්වි...

ලස්සන කෙල්ලෙක් අපූරු වීඩියෝවකින් විලාසිතා ගැන කියා දුන් හැටි (VIDEO)

ඉන්දියාව කියන්නේ සංස්කෘතික විවිධත්වය අතින් ඉතාමත් ඉහළින් තිබෙන රටක්. ඒ ඉහළ සංස්කෘතික විවිධත්වය නිසාම...

ඇගයීමට ලක්වීම තරම් කලාකරැවෙක් සතුටු වෙන අවස්ථාවක් නැති තරම්

පත්තිනි චිත්‍රපටයේ කෝවලන්ගේ චරිතය හරහා සහ සිල්ලර කාසි ටෙලිනාට්‍යයේ නිකේතගේ චරිතය හරහා ප්‍රේක්ෂකයින්ට සමීප...