ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව ඇමෙරිකනු රූපවාහිනි නාලිකාවක් කතා කරයි

ඇමෙරිකනු රූපවාහිනි නාලිකාවක් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව අදහස් දක්වා තිබෙනවා. එරට ජනාධිපතිවරණය ජය ගැනීමට හිලරි ක්ලින්ටන්...

මහින්ද, සජිත්, අනුර සින්දු කිව්වොත් ඇහෙන්නේ මෙහෙමයි (VIDEO)

චන්ද්‍රෙස්න හෙට්ටිආරච්චි මහතා ගායනා කරන “නාවල අන්නාසි” ගීතයේ තණුවට සැකසුණු “හම්බන්තොට මහින්ද” නමැති දේශපාලන...

තරුණියක් රාත්‍රී නිවස‍ෙන් පැනග‍ොස් පසුදින ග‍ෙල වැලලාගනී

තරුණියක් හ‍ොර රහස‍ේ ප‍ෙම්වතා හමුව ඇවිත් ග‍ෙල වැලලාග‍ෙන සියදිවි හානිකරග‍ෙන තිබ්‍ෙ. ම‍ෙම සිද්ධිය වී...