බදුල්ලේදි විමල් ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කණ්ඩායමට වෙච්චි අලකලංචියක්

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය මුල්කරගෙන මේ දවස්වල රැස්වීම් මාලාවක් පැවැත්වෙනවා. වැලිමඩත් රැස්වීමක් තිබුණා. හේමා...

තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම ගැන රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කෙරේ

මෙරට බැංකු කටයුතු සහ තහනම් මූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට මහබැංකුව...