ජනපති මැතිඅැමතිවරු පිරිසක් සිරගතකරයි.

අද (4) මාතර කොටවිල නව සුරාබදු අධිකාරී කාර්්‍යාලය විවෘත්ත කලේ ජනාධිපති  මෙෙත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිදුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. මෙම විවෘත්ත...

කුසල්ට වන්දි ග‍ෙවීමට අයි.සී.සී ක්‍රිකට් කවුන්සිලය තීරණය කරයි.

තහනම් උත්ත‍ේජන ච‍ොදනා මත ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය‍ෙන් පනවා තිබූ තහනම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්‍ෙ...