වේශ නිරූපණ ශිල්පියාගෙන් පමණක් තනි මුදලට බඩුයි, වැඩයි දෙකම බලාපොරොත්තු වෙනවා

වේශ නිරූපණයෙන් ජාත්‍යන්තර තලයේ වැඩ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වූ හේමන්ත ගමගේ 1982 වසරේ සිට වේශ...

වැට් බද්ද 15% වැඩිවීම අද (1) සිට- දුරකථන ගාස්තු,සෞඛ්‍ය සේවා කිරිපිටි, විදුලි උපකරණ වලට බදු

වැට් බද්ද 15% වැඩිවීම අද (1) සිට දුරකථන ගාස්තු,සෞඛ්‍ය සේවාකිරිපිටි, විදුලි උපකරණ වලට බදු-බදු නැති...

නියම කළ දඩය ගෙවන්න සල්ලි නැති සෙබළාට සල්ලි දුන් උතුම් පොලිස් නිලධාරියා…

පුහුණුව ලබන යුද හමුදා සෙබළකු රියැදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව ත්‍රිරෝද රථයක් පදවමින් සියටියදී පොලිස් නිලධාරියකු විසින්...