මගේ ගණන් ටිකක් සැරයි – උදාරි |රඟපෑම මගේ රස්සාව නෙමෙයි – ශෙහානි

විවිධ අභියෝගවලට ලක්වෙමින් ප්‍රවේගය චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන භූමිකාව රඟදැක්වූ ශෂිකා උදාරි පෙරේරා ගැනත් කලා ක්‍ෂේත්‍රයේ...