තුර්කියේ රුසියානු තානාපතිවරයා වෙඩි තැබීමකින් මරුට – වෙඩික්කරු අල්ලාහ් සිහිකරයි

 තුර්කියේ අන්කාරා නගරයේ ඡායාරූප ගැලරියක ප්‍රදර්ශනයක් නරඹමින් සිටි රුසියානු තානාපති අන්ද්‍රෙයි කර්ලෝව් එයට පැමිණි...

ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේශපාලඥයින්ට පට බැඳ ඇති මේ නම් ගැන ඔබ දන්නවද? #SriLanka #LKA

  සමහර දේශපාලඥයො තමන්ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාර වලදි තමන්ම විවිධ නම් වලින් හඳුන්වාගනු ලබනවා. අභීත...

පාඨලී චම්පික තමන්ගෙ රහස් රැකගන්නට 6 වතාවක් තම ලඟම හිතවතාගේ හිසට 6 වරක් විදුලිය අල්ලලා

සුකී කියන්නේ චම්පිකගේ ළගම හිටපු අයෙක්, ඔහු චම්පිකගේ සියලු රහස් දන්නා අයෙක්, කාන්තාවක් සම්භන්ද...