චන්ද්‍රලේඛාගේ බාල දියණිය වින්ඩි, අම්මාගේ ගීතයක් අපූරුවට ගයයි

ජාතික රූපවාහිනි නාළිකාවේ ඊයේ (04දා) පැවැති ‘PEO රිදම් චැට්’ වැඩසටහනේදී රූකාන්ත ගුණතිලකගේ සහ චන්ද්‍රලේඛාගේ බාල දියණිය...