හුසේන් බෝල්ට් තමා සමග යහන්ගතවූ බව කියන බ‍්‍රසිලියානු සිසුවියක නිසා ආන්දෝලනයක්

හුසේන් බෝල්ට් තමා සමග යහන්ගතවූ බව කියනබ‍්‍රසිලියානු සිසුවියක නිසා ආන්දෝලනයක් මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ කෙටි...

දඩල්ල කනත්තේ කුලියට මිනී වළවල් කපන ලංකාවේ පාපන්දු නායකයා

මිනීමල්වලින් සැරසී හුන් දඩල්ල කනත්ත මද්දහනේ හිරු එළියෙන් නැහැවී තිබුණේය. කනත්ත ඉදිරියෙන් ඇත්තේ පීත්ත...