ජනතාව දැල්වූ රතු එළිය භාරගන්නවා වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යනවා ආණ්ඩුව – අගමැති කම එහෙමමයි – රනිල් වික්‍රමසිංහ

ජනතාව දැල්වූ රතු එළිය භාරගන්නවාවැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යනවාආණ්ඩුව – අගමැති කම එහෙමමයි– රනිල් වික්‍රමසිංහ...

ඩේවිඩ් කැමරන් අනුව යමින් රනිල් ඉල්ලා අස්‌විය යුතුයි – ගෙවිඳු කුමාරතුංග

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්විය යුතුද නැද්ද යන්න විමසීම සඳහා පැවැති ජනමත විචාරණයෙන් පරාජයට පත්වූ...

අගමැති වෙනස් වෙන්නේ නෑ – වෙන්නේ කැබිනට් සංශෝධනයක් – රාජිත

අග්‍රාමාත්‍යධුරයේ තවදුරටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කටයුතු කර බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න...