විමල් ඇතුළු පිරිස රාජ්‍ය ඉන්ජිනේරු සංස්ථාව සමූහ දූෂණය කරලා – සජිත් ප්‍රේමදාස

පසුගිය රජය සමයේ රාජ්‍ය ඉන්ජිනේරු සංස්ථාව මහා සමූහ දූෂණයකට ලක්කිරීම සම්බන්ධ දත්ත ලැබී ඇති...

මහජන මුදලින් ඉදි කෙරෙන ව්‍යාපෘතිවලට දේශපාලනඥයන්ගේ නම් දැමීම නතර කරන්නලු

මහජන මුදලින් ඉදි කෙරෙන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට දේශපාලනඥයන්ගේ නම් යෙදීම වැළැක්වීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන...

විමල් පාර්ලිමේන්තුවේදී කතානායකට ‘හීන් බබා සීයා ‘ කීම නිසා උණුසුම් තත්වයක්

විමල් පාර්ලිමේන්තුවේදී කතානායකට‘හීන් බබා සීයා ‘ කීම නිසාඋණුසුම් තත්වයක් මේ දිනවල දෙරණ නාලිකාවේ ප්‍රචාරය...

පළමුවෙනියා කියා දෙවැනියා කිරීම දරුවාගේ මනසට සුදුසු නෑ – රුවන්‍යාගේ වෛද්‍ය පියා දන්වයි

ඊයේ නිකුත්වූ 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව දිවයිනේ ප්‍රථමයා ලෙස කුලියාපිටිය අස්සැද්දුම විද්‍යාලයේ...