නත්තල් ගෙනියන්න හැදූ තිස්ස පියා නැතිව දුල්මිණි දියණිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ තනිවේ

නත්තල් ගෙනියන්න හැදූ තිස්ස පියා නැතිව දුල්මිණි දියණිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ තනිවේ  කූට ලේඛන සැකසී යැයි කියන...

ඩීඑස් එකේ සාමාන්‍ය පෙළ සිසුවෙකුට විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න පහරදීලලු නෑලු

ඩීඑස් එකේ සාමාන්‍ය පෙළ සිසුවෙකුටවිශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න පහරදීලලු නෑලු අවසන් යුද සටනට...

සත්ව දඩයම නිසා සමාජ මාධ්‍යය් අපකීර්තියට පත් ඉතාලියානු පශු වෛද්‍යවරයා ලිස්සා වැටී මරුට

සත්ව දඩයම නිසා සමාජ මාධ්‍යය් අපකීර්තියට පත් ඉතාලියානු පශු වෛද්‍යවරයා ලිස්සා වැටී මරුට පසුගිය කාලයේ...

මාර්ග අනතුරු ආරක්ෂාවට කැපවූ නිලධාරියා තමන්ගෙ ජීප් එකෙන් කාර් දෙකක් හැප්පුවාම වන්දි නොගෙවා මග හැරලා

මාර්ග අනතුරු ආරක්ෂාවට කැපවූ නිලධාරියාතමන්ගෙ ජීප් එකෙන් කාර් දෙකක් හැප්පුවාමවන්දි නොගෙවා මග හැරලා රටේ...

බොරු දැම්මොත් මෙන්න බොරු කියල අපි කියනවා Facebook නව ක්‍රමය සකර්බර්ග් හඳුන්වාදෙයි

බොරු දැම්මොත් මෙන්න බොරු කියල අපි කියනවාFacebook නව ක්‍රමය සකර්බර්ග් හඳුන්වාදෙයි මේ වනවිට ලෝකයේ...