මිස් යුනිවර්ස් කිරුළ දකුණු අප්‍රිකාවට ලංකාවේ ක්‍රිස්ටිනා පීරිස් අවසන් 16 ට

මිස් යුනිවර්ස් කිරුළ දකුණු අප්‍රිකාවටලංකාවේ ක්‍රිස්ටිනා පීරිස් අවසන් 16 ට පසුගිය 26 වනදා ඇමෙරිකාවේ...

කොට්ටාවේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් පාතාලයෙන් මරා දමලා

කොට්ටාවේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්පාතාලයෙන් මරා දමලා කොට්‌ටාව රුක්‌මලේ ප්‍රදේශයේ නිවසකට කඩාවැදුණු පාතාල සාමාජිකයන් දෙදෙනෙක්‌ එම...