රාජගිරියේ සබීතලාගේ ගොඩනැගිල්ලට රජය ලක්ෂ 245 ගානෙ ගෙවලා මාස 11 ක් වහල දාලා

රාජගිරියේ සබීතලාගේ ගොඩනැගිල්ලටකෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයමාසෙට ලක්ෂ 245 ගානෙ ගෙවලාමාස 11 ක් තිස්සේ තාම වහල දාලා...

නිරාහාරවූ විමල්ගෙ පුතත් රෝහල් ගතවෙලා – දරුවන් අසනීප නිසා ඇප දෙන්නලු

නිරාහාරවූ විමල්ගෙ පුතත් රෝහල් ගතවෙලා  -දරුවන් අසනීප නිසා ඇප දෙන්නලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා...

ගම්පහ බණ්ඩාරනායකයන්ගේ අරුණළු මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරයට ආ කුලසේකර අඬලා

ගම්පහ බණ්ඩාරනායකයන්ගේ අරුණළු මනුෂ්‍යත්වයේ සත්කාරයට ආකුලසේකර අඬලා ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින්ගේ ආධාර සංවිධානයක්...

රුසියාවේ සිට මෛත්‍රී ආවාම වරාය ඇමතිකම අමරවීරට දෙනවාට අර්ජුනගේ කෙඳිරිලි

ජනපති මෛත්‍රීගේ රුසියානු සංචාරයෙන් පසුව ඇමැති මණ්ඩලයේ සංශෝධනයක් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇතිබව දේශපාලන ආරංචි...