සුප්‍රකට The Banker සඟරාව ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ හොඳම මුදල් ඇමති ලෙස රවිව නම් කළ හේතුව

බ්‍රිතාන්‍යයේ පළවන ප්‍රසිද්ධ මූල්‍ය සඟරාවක් වන “ද බෑන්කර්” සඟරාව ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ2017 වසරේ හොඳම...

“ඒ රටේ මිනිස්සු තනිකර කෙළින්නෙ පිස්සු“ ගැයූ දීපාල් සිල්වා සදහටම සමුගනී

“ඒ රටේ මිනිස්සු තනිකර කෙළින්නෙ පිස්සු“ ගැයූදීපාල් සිල්වා සදහටම සමුගනී ජනප්‍රිය ප්‍රහසන නළුවෙකු සහ...

ත්‍රී රෝද නව නීති ගැසට් පත්‍රය පිටවේ මීටරේ අනිවාර්යයි – රිසිට් එකකුත් දෙන්න ඕනෑ සංගීතෙ සද්දෙට බෑ – කුරුටු ගීත කෑලි බෑ

ත්‍රී රෝද නව නීති ගැසට් පත්‍රය පිටවේමීටරේ අනිවාර්යයි – රිසිට් එකකුත් දෙන්න ඕනෑසංගීතෙ සද්දෙට...

නිවසේදී මියගිය තරුණයා ගැන විමල්ගේ බිරිය අධිකරණයට ඇවිත් සාක්ෂි දෙයි

නිවසේදී මියගිය තරුණයා ගැනවිමල්ගේ බිරිය අධිකරණයට ඇවිත් සාක්ෂි දෙයි පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ ව්‍යාඝ්‍රා නමැති...