නුගේගොඩ පරණ කැස්බෑව පාරේදී ආදර ආරවුලට පෙම්වතා පෙම්වතියගේ ගෙළ කපලා

නුගේගොඩ පරණ කැස්බෑව පාරේදීආදර ආරවුලට පෙම්වතාපෙම්වතියගේ ගෙළ කපලා නුගේගොඩ පරණ කැස්බෑව පාරේ සූරියමල් මාවත...

ඩෙංගු මදුරු මර්දනයට ඕස්ට්‍රෙිලියාවෙන් බැක්ටිරියාවක් ගෙන්නනවා – ඇමති රාජිත

ඩෙංගු මදුරුවන් විනාශ කිරීම සදහා ඔීස්ට්‍රෙිලියාව සොයාගෙන ඇති නව බැක්ටිීරියාව ශ්‍රී ලංකාවෙි ද යොදා...

පිළියන්දල වෙඩි තැබීමට සයිකලේ පැදවූ ලොකු පැටී අත්අඩංගුවට – ඩුබායි සිට මධුෂ්ගෙන් ඕඩර් එක ලැබුණ හැටි කියයි

පිළියන්දල වෙඩි තැබීමට සයිකලේ පැදවූලොකු පැටී අත්අඩංගුවටඩුබායි සිට මධුෂ්ගෙන් ඕඩර් එක ලැබුණ හැටි කියයි...