දකුණේ සිදුවීම කොරියානු ප්‍රහාරයක් යයි විමල්ගේ වෙබ් අඩවිය හෙළි කරයි

ඊයේ රාත්‍රී දකුණු ප්‍රදේශයේ ආකාශයේ සිදුවූ සංසිද්ධිය ඇතැම් වෙබ් අඩවි දේශපාලන මුහුණුවරකින් අර්ථ දක්වන්නට...

විවාහ නැකැත් වේලාවේ සෝපානයේ හිරවුණාට නීතීඥ මනාලයා කිංස්බරි හෝටලේට නඩු දමයි

විවාහ නැකැත් වේලාවේ සෝපානයේ හිරවුණාටනීතීඥ මනාලයා කිංස්බරි හෝටලේට නඩු දමයි තමන්ගේ විවාහ මංගල දින...

මමයි ආපන ශාලා සංගමේ සභාපති කියා කලහ කළ පුද්ගලයා කොට්ටාව සතොසේදී අත්අඩංගුවට

කොට්ටාව මත්තෙගොඩ මාර්ගයේ පිහිටි ලංකා සතොස ලෙවි සලක ආහාරයට නුසුදුසු සහල් වර්ගයක් අලෙවි කළේ...