ආනන්ද, නාලන්දා, විශාඛා, අනුලා 1 ශ්‍රේණිය නැවත පරීක්ෂණ ඇරඹේ

කොළඹ ආනන්ද, නාලන්දා, විශාඛා, නුගේගොඩ අනුලා, මහනුවර ධර්මරාජ, උසස් බාලිකා, කුරුණෑගලමලියදේව, මලියදේව බාලිකා, ගාල්ල...

ඇමතිවරු සමලිංගිකත්වයට එරෙහිවීම ගැන සංවිධාන විරෝධය පාති

පසුගියදා කැබිනට් මණ්ඩල අවධානය දිනාගැනීමෙන් අනතුරුව ලංකාවේ සමලිංගිකත්වය නීති සංශෝධනය ප්‍රතික්ෂේප වීම මෙරට ක්‍රියාත්මක...

යුරෝපයේ හිත දිනාගන්න ඇමති මංගල ගෙනා සමලිංගික යෝජනාවෙන් කැබිනට් රැස්වීම උණුසුම්

යුරෝපයේ හිත දිනාගන්නඇමති මංගල ගෙනා සමලිංගික යෝජනාවෙන්කැබිනට් රැස්වීම උණුසුම්යෝජනාව -කුණු කූඩයට ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන...