පෙරේරා = පෙයාර්ස්, සිල්වා = කැලෑව, ෆොන්සේකා = ක්ෂේම භූමිය, පීරිස් = පීරිසිය පෘතුගීසි නම් වල සිංහල තේරුම් දන්නවාද?

පෙරේරා = පෙයාර්ස්  සිල්වා = කැලෑවෆොන්සේකා = ක්ෂේම භූමිය  පීරිස් = පීරිසියපෘතුගීසි නම් වල...

මහින්ද අමරවීර හිතන් ඉන්නෙ එයා පොර කියල – විමලවීර දෙහි කපයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමලවීර දිසානායක මහතා ඉකුත් දා (19) තංගල්ල බන්ධනාගාරයට පැමිණි අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය අමතා...

‘පිනා‘ කිව්වාට කේන්තිගොස් පැය 4 ක් තිස්සේ සිසුන්ව කාමරයක දණ ගැස්වූ විදුහල්පති උසාවියට

විදුහල්පතිවරයකු විසින් සිසුන් පස් දෙනෙකු පැය 04 ක් පුරා විදුහල්පති කාමරයේ දනගස්සවා  අතින් පයින්...