ඩොලර් බිලියනයක් වැයකර හැදූ ලන්ඩනයේ ඇමරිකන් එම්බසිය ට්‍රම්ප් නැතිව විවෘත වේ

බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර ඉදිකෙරුණු එක්සත් ජනපදයේ නව තානාපති කාර්යාලය පසුගිය අඟහරුවාදා විවෘත කෙරුනේ කිසිදු...

මත්පැන් නීති තද කිරීම ගෝත්‍රික තීරණයක් වුණත් මං එකඟයි – මංගල

මත්පැන් අලෙවිසැල් ආශ්‍රිතව රැකියා කිරීම සහ මත්පැන් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව ආන්දෝලනයට තඩුදුන් ජනපති තීරණය...