‘‘1968න් පසුව උතුරට ප්‍රධාන දේශපාලන දහරාවේ ඇමති කෙනෙක් සිට නැහැ.’’ -ඇමති චම්පික

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විහාරස්ථාන සංවර්ධන වැඩසටහනක් පිළිබඳව නායක...

පාසල් බස්රථ වලට නගින සිසුවියන්ගේ නිරුවත වීඩියෝ කළ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට

පාසල් වේලාවන්හිදී බස් රථවල ගමන් කරමින් සිසුවියගේ රහස් ප්‍රදේශ ජංගම දුරකතනයකින් විඩියෝ කිරිම් චෝදනාව...

විශාකා සිසුවියගේ ඉංග්‍රීසි ‘ඒ‘ එක ‘බී‘ එකක් කළ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නඩුවෙන් පරදී

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් ලැබිය යුතුවූ සිසුවියකට බී සාමාර්ථයක් ලබාදී සිදුවූ...

ගොක්කොළ පොල් මල් සමග ඇඩ් එකක් ෂූට් කරන්න ගමට ආ අය නිදන් හොරු කියා ගම්මු පොලිසියට අල්ලාදීලා

වෙළඳ දැක්වීමක් රූගත කිරීම සඳහා පැමිණි කණ්ඩායමක් විහාරස්ථානයක නිදන් ලබා ගැනීමට පැමිණි පිරිසක් බචට...