මහින්ද ටෙලිෆෝන් ටැප් කරපු කාලෙ තාත්තා රහස් කතා කළේ වයිබර් එකෙන් – චතුරිකා සිරිසේන

මහින්ද ටෙලිෆෝන් ටැප් කරපු කාලෙතාත්තා රහස් කතා කළේ වයිබර් එකෙන්මාත් කෝල් අරන් දුන්නා– චතුරිකා...

සංවේදී හිතක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක ආදරේ කරනකොට හිත් රිද්දගන්නෙ නැතුව ලස්සනට ආදරේ ගෙනියන්නේ මෙහෙමයි #SriLanka #LKA

සමහර වෙලාවට අපිට මුණගැහෙනවා පොඩ්ඩක් බැරිවුණු ගමන් අඬන ගෑණු ළමයි. සමහර පිරිමි ළමයි වුනත්...