හොරෙන් ගෙට රිංගා මැණික් මුදලාළිගේ බිරිඳ පැහැර ගත් හැටි – CCTV වීඩියෝ

නිවසේ සිටි තම බිරිඳ කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් පැහැරගත් බව රත්නපුර ප්‍රදේශයේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයෙකු පවසනවා....

මෙහෙම රට පාවාදෙන්න බෑ.. හම්බන්තොට වරාය චීනයට දීම ගැන ඇමති විජේදාස පාර්ලිමේන්තුවම හොල්ලයි.. ආණ්ඩුව තක්කු මුක්කු වෙයි – වීඩියෝ

මෙතරම් සාරවත්, වගකිවයුතු දේශප්‍රේමයක් සහිත කතාවක් පර්ලිමෙන්තුවෙ අවුරුදු ගණනාවකට කෙරිලා නැහැ. මොහු නුදුරු අනාගතයේ...