කොටි ත්‍රස්ත සැකකරුට වෙඩිතැබූ වරදට ලක්ෂ20ක් ගෙවීමට නියම වූ මේජර් සිදුකළ සංවේදී හෙළිදරව්ව (VIDEO)

අත්අඩංගුවේ සිටිය දී පළායාමට උත්සහ කළ කොටි ත්‍රස්තවාදී සැකකරුවෙකුට වෙඩි තැබීම හේතුවෙන් වන්දි ගෙවන්නැයි...