ග්ලයිපොසෙට් දැන් පැකට් වශයෙන් වෙළඳපොළට ඇවිල්ලා (video)

රජරට ඇතුළු වියළි කලා‍පයේ පැතිරයන වකුගඩු රෝගයට සෘජුවම සම්බන්ධ ග්ලයිපොසෙට් වල්නාශක දියරය මෙරටට ගෙන්වීම,...

දඹුල්ලේ ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගෙන් විරෝධයක් – පොලීසියෙන් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී දැන් පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරඟය නැරඹීමට තමන්ට ඉඩ ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් ක්‍රීඩා ලෝලීන්...