ඇමති විජිතමුණිගේ සාකච්ජාව සිය දිවි නසාගන්නා කතාවකින් රත්වේයි

ඇමති විජිත් විජේමුණි සොයිසා මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් රිදී මාලියද්දේ පැවති හමුවකදී උණුසුම් තත්වයක් ඇති විය....