12 වැනිදා ලංගම ආදායම මිලියන 100 ඉක්මවයි

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද හේතුවෙන් ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාව සඳහා පසුගිය 12 වැනිදා ලංකා
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico