‌අංජලී හංසිකාගේ අලුත්ම ඡායාරූප එකතුව .! (PHOTOS)

නිරූපණ ශිල්පිණි  අංජලී හංසිකාගේ නිරූපණයෙන් හැඩ වැඩ වූ අපූරු ඡායාරූප එකතුවක් අපට හමු වුනා. 
එම ඡායාරූප එකතුව පහතින්

නිරූපණය :  අංජලී හංසිකා

ඡායාරූපකරණය : හෂාන් පන්නිල

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico