ෆේස්බුක් තහනම දිගටම , තහනම ඉවත් කරන්න නම් ෆේස්බුක් ආයතනයෙන් ආණ්ඩුව සහතිකයක් ඉල්ලයි – අරමුණ ආණ්ඩු වීරෝධය යටපත් කිරීමද ? ක්‍රියාකාරීන් අසයි .!

ශ්‍රී ලංකාවට පැනවූ ෆේස්බුක් ඇතුලු සමාජජාලා තහනම දිගටම පවත්වා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ෆේස්බුක් පමණක් නොව වයිබර් සහ වට්ස්ඇප් යෙදවුම්ද ශ්‍රී ලංකාව තුල තහනම් කිරීමට රජය ක්‍රියා කර තිබෙනවා.

මේ අතර වට්ස්ඇප් , වයිබර් යෙදවුම් තහනම් වීම තුල විදෙස් ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට , ශ්‍රී ලංකාවේ සිය හිතවතුන් සමග ඇමතුම් ලබා ගැනිමද සීමා වී තිබෙන බවට පැමිණිලි දැක ගත හැකි වූ අතර ,පොදුවේ සමාජජාලා

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico