හොර අරක්කු තහනම් කරගන්න බලපත‍්‍රලාභී අරක්කු සංගමය අධිකරණයට යයි!

කෘතිම රා ඇතුලුව හොර මත්පැන් නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීම සඳහා උපරිම පියවර ගන්නා ලෙස සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට බල කරමින් මැන්ඩාමුස් ‘රිට්’ ආඥාවක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා සමස්ත ලංකා මත්පැන් බලපත‍්‍රධාරීන්ගේ සංගමය අධිකරණයේ පෙත්සමක් පවරා තිබේ.

ඒ ලියාපදිංචි නොවූ මෙම මත්පැන් හේතුවෙන් බලපත්‍රලාභී මත්පැන් සමාගම්වල ලාභය අඩුවීම හේතුවෙන් බවද වාර්තා වේ.

එම සංගමයේ සභාපති අ

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico