හොරෙන් කරන්ට් කැපීම නැවත ඇරඹිලා

මීට ඉහත දිවයින පුරා තැනින් තැන විදුලි බල කප්පාදුවක් සිදුවූ ආකාරයට නැවත වරක් පැයක්. පැය දෙකක් ආදී ලෙස කොළඹ හා තදාසන්න නගරවල  නිල නොවන විදුලි බල කප්පාදුවක් සිදුවන බවට ආරංචි ලැබෙමින් පවතී.
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico