හොඳ නායකයෙකු තෝරාගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සෑහෙන්න කාලයක් ගතවේවි

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ නායකයා වුවද, නොඑසේ නම් විපක්‍ෂනායකයා වුවද සියල්ල සාමාන්‍ය තත්වයේ පසුවන බවත්, ඒ අනුව ‘හොඳ නායකයකු’ තෝරාගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico