හබරණ ඇතින්නියන් මියගොස් තිබෙන්නේ විෂක් ශරීරගත වීමෙන්

හබරණදී ඇතින්නියන් හත්දෙනෙකු මියගොස් තිබෙන්නේ විෂ ශරීරගත වීමෙන් බවට වනජීවී අධක්ෂ ජනරාල්වරයා පත් කළ ත්‍රිපුද්ගල කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.අදාළ වාර්තාව තමන් වෙත ලැබී තිබෙන
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico