සූරියවැව රෝහලේ පවුල් සෞඛ්‍ය ‍සේවිකාවක් අවුරුදු හතරක් හොර රහසේම කරපු දේ.. දේශපාලන පක්ෂයක අයත් නිල නිවසට ගෙන්නගෙන. දේශපාලන හයියෙන් නිළධාරීන්ටත් බාදා.

සූරියවැව රෝහලේ සේවය කරන පවුල් සෞඛ්‍ය ‍සේවිකාවක් අවුරුදු හතරක් තිස්සේම සිදුකල ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඇය මෙලෙස සිදු කර ඇත්තේ තමන්ගේ නිල නිවසට රෝහලේ ප්‍රධාන ජල මාර්ගයෙන් හොර රහසේම ජලය ලබාගැනීමයි. පසුව රෝහලේ පරිපාලන අංශය මේ පිළිබඳව දැනගැනීමත් සමඟ එම නිවස සඳහා ලබා දී තිබූ ජල සැපයුම විසන්ධි  කර තිබෙනවා. එසේම මෙම පවුල් සෞඛ්‍ය ‍සේවිකාව එක්තරා දේශපාලන පක්ෂ

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico