“සුපිරි කාරයක් දැන්ම ගන්න එපා, විනෝද වෙන්න යන රට සංචාර කල් දමන්න” රුපියල රැක ගන්න ඇමති හර්ෂ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි!

බිඳ වැටෙන ආර්ථිකය හමුවේ දුර්වල වූ ශ්‍රී ලංකා රුපියල දිනෙන් දින අවප්‍රමාණය වෙමින් පවතී. මෙම රුපියල අවප්‍රමාණය වීම දැඩි අර්බුධයකට හේතු වී ඇති අතර භාණ්ඩ වල මිල ඉහල යාම සහ ජනතාව ලබනා නිශ්චිත වැටුපේ වටිනාකම අඩු වීමටත් එය හේතූ වී තිබේ.

උදාහරණයක් ලෙස රුපියල් 25,000ක් වැටුප් ලබනා පුද්ගලයෙකුට ඩොලරය රුපියල් 130ක් වූ සමයේ ඩොලර් 192ක භාණ්ඩ මිල දී ගත හැකි වූ අතර දැන් එම පුද්ගලයාට මිලදී ගත හැක්කේ

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico