සුනඛයෙකුගේ බෙල්ලට සුරයක් දමයි – දිඹුලාගලින් අැසුනු අමුතු කතාවක්..! (PHOTO)

අෑත අතීතයේ සිටම අපේ ජන සමාජය තුල මිනිසුන් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පිළිබද දැඩි විශ්වාසයක් තැබුවා. ඒ නිසාම ඔවුන් මන්ත්‍ර ජප කර සකස් කරගත් විවිධ සුර වර්ග තමන්ගේ ශරීරයේ පැළඳ ගැනීමට කටයුතු කළා. මිනිසුන් ඒ විදියට සුර පැළඳුවත් සතෙකු එවැනි වූ සුරයක් පැළදගෙන සිටීම දුලභ කරුණක්.

කොහොම වුනත් ඒ විදියට සුරයක් පැළදගෙන සිටින සුනඛයෙකුගේ ඡායාරූපයක් පොලොන්නරුව, අරලගංවිල මාර්ගයේ දිඹුලාගල කඳු පාමුල

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico