සිසුන්ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය පරිදි – ආරක්ෂාව ගැන සොයන්න මහින්දත් පාසල් යයි (PHOTOS)

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (21) පෙරවරුවේ කොළඹ හා ඒ අවට පාසල්වලට ගොස් පාසල් ළමුන්,ගුරුවරුන් සහ දෙමාපියන් සමඟ  අදහස් හුවමාරු කර ගත්තා. ඒ අනුව විපක්ෂ නායකවරයා තර්ස්ටන්, රාජකීය, විශාකා,හින්දු විද්‍යාලය, ආනන්ද, නාලන්ද, ගෝතමී යන පාසල් වෙත ගොස්  පාසල් හා ඒ අවට ආරක්‍ෂක තත්වයන් සොයා බැලීමට කටයුතු කළා.

මේ සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico