සිංහල පවුල් 4000ක් සහ මුස්ලිම් පවුල් 500කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් සිටින “එඬේරමුල්ල” නගරය “අක්බාර් ටවුන්” ලෙස නම වෙනස් කර ගැසට් කරලා… ප්‍රදේශයම නොසන්සුන්..!

මහර ප්‍රාදේශීයසභා බල ප්‍ර දේශයට අයත් “එඩේරමුල්ල” නගරයේ නාමය “අක්බර් ටවුන්” ලෙස වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් අතර නොසන්සුන්තාවයක් වර්ධනය වෙමින් පවතින බව වාර්තා වනවා.

එම ප්‍රදේශයේ සිංහල පවුල් 4000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවත් වන බවත්, මුස්ලිම් පවුල් පදිංචිව සිටින්නේ 500කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් බවත්, එසේ තිබියදී අන්තවාදී ඇමතිවරයෙකුගේ උවමනාව මත ප්‍රදේශයේ නම වෙනස් කර ගැසට් කර ඇති බවත් ඊයේ (7) රාත්‍රිෙය් එඩේරමුල්ල පල්ලිය අසලට එක්වූ ජනතාව චෝදනා කර ඇත.

එම ස්ථානයට පැමිණි ලසන්ත අලගියවන්න අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මැතිවරණයක් ලඟ එන බැවින් දැන් කිසිවක් කිරීමට නොහැකි බවත් මැතිවරණයෙන් පසුව ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කිරීමට උතසහ කරන බවත්ය.

-colombotoday

Source From gossipsinhalanews
Author: EWriter

Powered by WPeMatico