සැහැල්ලූවෙන් විභාගයට මුහුණ දෙන්න කරුණු 5ක්…

විභාග කියන්නෙ කොහොමත් අපි ආස නැති දෙයක් නෙ. මේ ලිපිය වෙන් වෙන්නෙ ආස නැති විභාගවලට ටිකක් සැහැල්ලූවෙන් මුහුණ දෙන්න  ඕන වෙන උපදෙස් ටිකක් ගැන ඔයාලට කියන්න. 1. අවශ්‍ය තරම් කාලය වෙන්කර ගැනීම අපි  ඕන කෙනෙක් කරන ලොකුම වැරැුද්දක් තමා විභාගයට පාඩම් කරන්න නැතිනම් සූදානම් වෙන්න විභාගය ළංවෙනකම්ම ඉන්න එක, ඒක කිසිම විදිහකට හො`ද දෙයක් නම්

The post සැහැල්ලූවෙන් විභාගයට මුහුණ දෙන්න කරුණු 5ක්… appeared first on Rivira Online.

Source From rivira
Author: Rivira Web

Powered by WPeMatico