” සාම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදකයන්ගේ කාලය ඉවරයි , මේ අන්තර්ජාල ව්‍යාපාරිකයන්ගේ කාලයයි” ලෝක ධනවතුන්ගේ ලයිස්තුව නවීකරණය වේ, “ඊ” ව්‍යාපාරිකයන් පෙරමූණේ .!

 2017 වසර අවසන් වී 2018 නව වසර ආරම්භ වී දින හතරක් ගතවීද අවසන්. මේ අතර බොහෝ දෙනාගේ අවදානයට ලක්වන ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයන්ගේ ලයිස්තුව  2017 වසර අවසන් වන විට  නවීකරණය කිරීමට ෆෝබ්ස් සහ බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවි කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2017 වසර අවසන් වන විට ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත් වීමට ඇමේසන් ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී ජෙෆ් බේසස්. ඔහුගේ ශුද්ධ වත්කම

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico