සමිතා මට බයවුණාට මං සමිතාට බය නෑ – අමායා

අමායා අධිකාරි මේ දවස්වල කතා මවන කෙනෙක්  වෙලා. ඒ කතා අතරේ අමායාගේ ටැටූ  ගැනත් එක එක කතා ඇහෙනවා. ඇහෙන එක එක කතා අතරේ ඇත්තම කතා අමායාගෙන්ම අහන්න අපි අමායාටම කතා කළා. ටැටූ ගැන වගේම ටැටූවල හැංගුණු කතා ගැනත් අමායා අපට කිව්වා. අමායා මුලින්ම ටැටූ එකක් ගැහුවේ කොයි කාලෙද? 2008 අවුරුද්දේ ඒ අතුල අයියාගේ නම. වම්

The post සමිතා මට බයවුණාට මං සමිතාට බය නෑ – අමායා appeared first on Rivira Online.

Source From rivira
Author: Rivira

Powered by WPeMatico