“සකස්කඩ නොකී කට, තොගේ කට හුඹස් කට”ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතිය විනාශ කරන ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණයක් ගැන බුද්ධිකගෙන් සැර කතාවක්! (VIDEO)

අප ජීවත්වන ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය අප මවුබිම රැක ගැනීමටත් පවත්වා ගැනීමටත් සිදු කරනා මෙහෙය සුලුපටු නොවේ. එවන් පසුබිමක ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය බිඳ දැමීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව බිද දැමිය හැකි බව දන්නා බොහො විදෙස් රටවල් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය විනාශ කිරීමට විය ව්‍යාපෘතින් පවත්වා ගෙන යයි. ඒ සදහා විදේශීය මෙන්ම දේශීය ඒජන්තයන්ද ඔවුන් යොදා ගන්නා බව කියවේ. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මාර්ගයෙන් මෙම ව්&z

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico