ශ්‍රී පාද අඩවියෙන් රාවණාගේ මැඩිල්ලා මතුවෙයි…! (PHOTOS)

ශ්‍රී පාද අඩවියෙන් ලෝකයේ මෙතෙක් හමු නොවූ නවතම සර්ප විශේෂයක් සොයා ගැනීමට පරේයෂක කණ්ඩායමක් සමත්වී ඇත.

ශ්‍රී පාද කූඨයෙහි බටහිර බෑවුම් පෙදෙසින් පමණක් මෙතෙක් හමුවී ඇති මෙම සර්ප විශේෂය ලේ මැඩිල්ලන් විශේෂයක් වන බවත් එම විශේෂය ඇස්පිඩුරා රාවණයි ,එනම් රාවණාගේ මැඩිල්ලා ලෙසින් නම් කර ඇති අතර සත්ත්ව විද්‍යා ලෝකය මෙය නිළ පිලිගැනීමකට ලක් කර පරේයෂණ පත්‍රිකාව පෙරේදා ප්‍රකාශයට පත්වූ zoot

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico