‘විශ්වාස කරන්න එපා‘ – ‘රටේ ඉහළම තැනින්‘ ආරාධනාවක් ලැබෙන තුරු බලා සිටින රොෂාන් මහනාම කියන කතාව මෙන්න!

රට වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ පුද්ගලයෙකු ලෙස මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් යමක් කිරීමට තමාට යුතුකමක් ඇති නමුත් ඒ සඳහා ‘‘රටේ ඉහළම ස්ථානයෙන්‘‘ ආරාධනාවක් ලැබුණහොත් පමණක් ඒ පිළිබඳව සලකා බලන බව ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රොෂාන් මහානාම මහතා සඳහන් කරයි.

කෙසේ වුවත් තමන්ට වැඩ කිරීමට අවංක වාතාවරණයක් නොමැති නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico