” විධායකය අහෝසි කරන්න කියලා බන්දුල කියන්නේ අසනීපයක් හැදිගෙන එන නිසාද? ” රටේ අනාගතය ගැන හිටපු ජනපතිගෙන් නාහිමියන් ඇසූ බරපතල ප්‍රශ්නය .!

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගැටඹේ රාජෝපවනරාම විහාරාධිපති කැප්පෙටිවල සිරිවිමල හිමියන්ගේ සුවදුක් විමසීම සදහා පසුගිය දින එම විහාරාස්ථානයට ගොස් තිබුනා. 

මෙහිදි හිටපු ජනපති හමුවේ කැප්පෙටිවල සිරිවිමල නාහිමියන් ” විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරන්න යයි බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සදහන් කරන්නේ ඔහුට කුමක් හෝ අසනීපයක් හැදීගෙන එන්නේදැයි ” හිටපු ජනපතිවරයාගෙන් විමසා සිටීම කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා.Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico